sob. 23 września 2017
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Samorząd Studencki
 
 
 
Skład samorządu Studenckiego:
 

Poczta elektroniczna Samorządu Studentów ZWL w Hajnówce

zwl@

  • Przewodniczący: Patryk Tołczyżewski

Kontakt: patryktce88@gmail.com

tel. 535-328-069


  • Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Sakowski

Kontakt: sako12101@o2.pl

  • Sekretarz: Roman Sołowianiuk

Kontakt: rosolowianiuk@wp.pl


  • Skarbnik: Paweł Jankowski

Kontakt: janekj106@wp.pl


  • Członek zwykły: Mateusz Maksymiuk
    Kontakt: mateusz.maksymiuk1995@wp.pl


DYŻURY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
(pokój nr 25 budynek B)

Piątek

0900 - 1200