wt. 20 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 

Rada Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce:

-  w grupie profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB - Dziekan

dr hab. inż. Tomasz Oszako, prof. PB

dr hab. inż. Rafał Paluch

dr hab. Mikołaj Jalinik

- w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

dr  inż. Małgorzata Rauba - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

dr Ewa Zapora - Prodziekan ds. Nauki


- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Marta Burnecka

- w grupie studentów

Paweł Jankowski

Paweł Zalewski

TERMINY OBRAD RADY WYDZIAŁU
Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce