wt. 20 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Współpraca Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce z firmą EKO-Herba
 

W ramach działalności Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce prowadzone są analizy ubocznych produktów leśnych oraz surowców zielarskich. W ramach tych badań Zamiejscowy Wydział Leśny prowadzi współpracę z hajnowską firmą EKO-Herba, zajmującą się skupem oraz sprzedażą surowców zielarskich, pochodzących ze stanu naturalnego oraz plantacji ekologicznych.
Prowadzone są obecnie analizy zawartości i stopnia wiązania wody w wybranych surowcach zielarskich. Stopień wiązania wody określany jest poprzez pomiar aktywności wody, który warunkuje przebieg wielu procesów biochemicznych w produktach. Analizowane są takie materiały zielarskie, jak susze z: pokrzywy zwyczajnej (liść), brzozy brodawkowatej (liść), podagrycznika pospolitego (ziele), wrotycza pospolitego (ziele), jemioły pospolitej (ziele); bluszczu pospolitego (ziele); dzikiej róży (owoc); mniszka lekarskiego (korzeń); jałowca pospolitego (owoc); jarząbu pospolitego (owoc).
Aktywność wody jest ważnym parametrem materiałowym warunkującym trwałość mikrobiologiczną produktów i ich przechowywanie. Na poziom aktywności wody surowców ma wpływ zawartość wody oraz sposób wiązania wody w produkcie z jego składnikami. Znajomość aktywności wody produktów spożywczych pozwala na określenie optymalnych warunków przechowywania przy minimalnych stratach jakościowych oraz eliminacji zagrożenia mikrobiologicznego.
Badania nad aktywnością i zawartością wody prowadzone są w Laboratorium Ubocznych Produktów Leśnych, Pracowni Właściwości Fizycznych. Zawartość wody w surowcach zielarskich określono za pomocą wago-suszarki RADWAG Max 60, natomiast aktywność wody - przy użyciu aparatu AquaLab 4TE (firmy Decagon Devices).
Powyższa praca jest jednym z elementów aktywizacji współpracy pomiędzy Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce i przedsiębiorcami z regionu. Produkty zielarskie pozyskiwane na Podlasiu i w Rejonie Puszczy Białowieskiej są cennym surowcem wykorzystywanym w kraju i eksportowanym za granicę. Nawiązanie współpracy z firmą EKO-Herba jest efektem pozyskania środków z PARP w ramach projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania I.3. „Wspieranie innowacji w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R”. Na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce powstało Centrum Naukowo-Badawcze w ramach projektu realizowanego na Politechnice Białostockiej: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”.

Czytaj więcej  o...