sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na 3,5 letnie studia inżynierskie, kierunek: Leśnictwo
 

Rekrutacji na kierunek Leśnictwo - studia stacjonarne  w roku akademickim 2009/2010 została przedłużona do 7 września 2009 roku.

KIERUNEK LEŚNICTWO:

SPECJALNOŚĆ:

  • Gospodarowanie  na obszarach  przyrodniczo cennych

Od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK;
  • świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku studiów;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • dwie fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
  • potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydata.

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z następujących przedmiotów:

  • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
  • język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Miejsce składania dokumentów:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce,
ul. J. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
Tel: (085) 682 95 01 oraz (085) 682 95 07
www.zwzs.pb.bialystok.pl, e–mail: wzs.dziekanat@pb.edu.pl

szczegóły rekrutacji

harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne

harmonogram rekrutacji - studia niestacjonarne