wt. 20 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa o turystyce na obszarach przyrodniczo cennych
 

Naukowcy i leśnicy wspólnie z samorządowcami i przedsiębiorcami przez trzy dni będą dyskutować o tym, jak rozwijać turystykę na obszarach leśnych objętych ochroną. W siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego trwa III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych”.

Turystyka jest jedną z podstawowych form współczesnego wykorzystania lasu. O tym, jak kształtować ofertę turystyczną na obszarach leśnych chronionych rozmawiać będzie w Białowieży blisko 100 osób. Wśród nich są naukowcy z kilkunastu uczelni z kraju i zagranicy, reprezentanci parków narodowych i krajobrazowych, samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych i organizacji pozarządowych.

Eksperci dyskutować będą m.in. o wielofunkcyjności obszarów przyrodniczo cennych,  o gospodarce leśnej w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju oraz  zachowania bioróżnorodności. Będą poszukiwać dobrych praktyk zarządzania zasobami i rozwijania przedsiębiorczości. Ważnymi tematami będą również: rewitalizacja miast turystycznych, uwarunkowania wprowadzania OZE na obszarach przyrodniczo cennych oraz współpraca transgraniczna. Podczas konferencji po raz pierwszy zostaną wręczone Nagrody Kronenberga „Biznes – Środowisko – Dziedzictwo”. Laureatami nagród zostaną przedsiębiorstwa i samorządy, które realizują swoje działania z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Konferencja to jedno z najważniejszych w Polsce północno-wschodniej wydarzeń naukowych poświęconych gospodarowaniu i ochronie obszarów przyrodniczo cennych. Jej organizatorami są: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Instytut Kronenberga, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Konferencję objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego i Rektor Politechniki Białostockiej.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych”, Białowieża 22-24 września 2016

  • miejsce obrad Konferencji: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
  • sekretariat Konferencji: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 1A, 17-100 Hajnówka, tel. +48 797 995 998, e-mail tnopc@pb.edu.pl
  • strona internetowa:  www.tnopc.pb.edu.pl