sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dni Wydziału Leśnego PB w Hajnówce
 

Harmonogram wykładów i zajęć pokazowych realizowanych przez

Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce w ramach

„DNI WYDZIAŁU LEŚNEGO”

29 listopada 2016

Miejsce: Centrum Naukowo - Badawcze Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce

I. Godz. 9.00 – 10.15:

Powitanie Gości, prezentacja Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce

Temat

Godzina

Sala

Prowadzący

Czas trwania

1) Prezentacja Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce

2) „Bogactwa lasu”

9.00-9.30

Aula CNB

Dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB – Dziekan ZWL PB

30 min

3) „Współpraca Instytutu Badawczego Leśnictwa z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym PB w Hajnówce w zakresie przekazywania wiedzy praktycznej, dydaktyki i edukacji leśnej”

09.30-09.45

Aula CNB

Dr hab. inż. Rafał Paluch,

prof. IBL

15 min

4) „Erasmus+ - studiowanie zagranicą ”

09.45-10.00

Aula CNB

Dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka, Koordynator Wydziałowy ds. Erasmus+

15 min

5) "Aktywność naukowa studentów ZWL"

10.00-10.15

Aula CNB

Dr inż. Małgorzata Rauba - Prodziekan ds. Dydaktyki ZWL PB

15 min

II. Godz. 10.30 – 14.45:

Zajęcia warsztatowe w grupach (uczniowie zostaną podzieleni na cztery grupy przez swojego opiekuna). Oznaczenie grup:

Grupa I - X

Grupa II - Δ

Grupa III - O

Grupa IV -

Temat

Grupa

I, II, III, IV

I

II

III

IV

10.30-10.45

11.00-11.45

12.00-12.45

13.00-13.45

14.00-14.45

"Sylwetki wybitnych leśników polskich"

Dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka

--» Aula CNB

X

Δ

O

Temat

Grupa

I, II, III, IV

I

II

III

IV

10.30-10.45

11.00-11.45

12.00-12.45

13.00-13.45

14.00-14.45

„Wycena trofeów łowieckich oraz ocena wieku wybranych gatunków zwierzyny”

Dr inż. Sebastian Juszko

--» Sala łowiecka 1 B


X

Δ

O

„Zasady i techniki posługiwania się mikroskopem; obserwacje budowy tkanek roślinnych”

Dr Ewa Pirożnikow

--» Sala 38 B


X

Δ

O

„Warsztaty fitopatologiczne”

Marek Wołkowycki

--» Sala 37 B


O

X

Δ

„Korniki i owady chronione”

Dr inż. Michał Małmyszko, Leśniczy Leśnictwa Czechy

--» Sala Entomologii leśnej 8 B


Δ

O

X