śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkurs na scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczących płazów
 

Studenci Koła Naukowego Leśników ZWL w Hajnówce, zdobyli II miejsce w konkursie na scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczących płazów: "Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają" zorganizowany przez Białowieski Park Narodowy.

Skład zespołu: Radosław Lewoń, Katarzyna Wilk, Kamil Olszewski, Oskar Jakubanis i Piotr Mochocki.

Opiekun merytoryczny : dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka

Gratulujemy!

Więcej: https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2729&Itemid=1