śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
III Seminarium Kół Naukowych Politechniki Białostockiej
 

We wtorek 28 listopada o godz. 9:00 Koło Naukowe Leśników przy ZWL PB, przy współpracy z Kołem PTL "Qercus" ZWL PB organizuje III Seminarium Kół Naukowych Politechniki Białostockiej. Odbędzie się ono w Centrum Naukowo-Badawczym ZWL PB w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1A.
W seminarium wezmą udział także  studenci z Rolniczego Koła Akademickiego "Rolka" oraz Koła Naukowego PZITB "Młoda Kadra", z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

W ramach seminarium, oprócz wystąpień studentów i sesji posterowej przewidziane są także wystąpienia zaproszonych gości:

- Zuzanny Hałat z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży: "Nowoczesne metody badań nad nietoperzami" oraz

- Pauliny Herman z Koła Łowieckiego "Kaczor" w Białymstoku: "Wizerunek myśliwego w mediach społecznościowych".