śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Erasmus+ do Perm State University
 

W ramach programu Erasmus+ do krajów poza unijnych, ZWL PB otrzymał możliwość wyjazdu 2 studentów w semestrze letnim 2017-18 do Perm State University.

Termin aplikowania do Permu upływa w grudniu. Do naszego Biura studenci WL mogą składać Ankiety kandydata do 23 listopada.

http://bwm.pb.edu.pl/pl/pe/kpr/ws/dokumenty/1

Według ogólnej umowy zajęcia będą odbywać się w języku angielskim i rosyjskim (B1). Kandydat musi posiadać znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 oraz rosyjskiego.

Jeśli chodzi o język angielski potrzebny jest jakiś dokument z listy: http://bwm.pb.edu.pl/pl/file/zwolnienia-z-egzaminu-2017pdf

W razie jego braku, możemy w przyszłym tygodniu zorganizować egzamin z angielskiego w naszym Biurze.

Więcej informacji:

Dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka

j.pietrzak@pb.edu.pl

Koordynator Wydziałowy ds. Erasmus.