śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Informacja dla kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Leśnictwo:
 


1.    W pierwszym dniu zajęć należy się zgłosić do Dziekanatu po odbiór Decyzji o przyjęciu na studia oraz Umów o kształcenie na studiach niestacjonarnych.
2.    Kandydaci są zobowiązani dostarczyć Zaświadczenie od lekarzy medycyny pracy zezwalające na kształcenie na kierunku Leśnictwo oraz dowód wpłaty za indeks i za legitymację studencką w wysokości 21 zł.