śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Harmonogram opłat za studia
 

Uwaga Studenci I roku Leśnictwa studia niestacjonarne!
Harmonogram opłat za studia


Wszyscy przyjęci na I rok studiów wnoszą następujące opłaty:
•    wpisowe 300 zł
•    czesne za I semestr 1800 zł.
Opłaty należy wnosić w terminie do 30.09.2009 r. na indywidualny numer konta dostępny od 25.09.2009 r. przez system USOSweb ze strony internetowej www.zwzs.pb.edu.pl (login i hasło identyczne jak w systemie IRK)

Studenci, którzy chcą opłacać czesne w ratach powinni dokonywać wpłat w następujących terminach:

I rata (30 % czesnego - 540 zł): 30.09.2009 r.
II rata 315 zł: 31 października 2009 r.
III rata 315 zł: 30 listopada 2009 r.
IV rata 315 zł: 30 grudnia 2009 r.
V rata 315 zł: 31 stycznia 2010 r.

Dopuszczalne jest wpłacanie rat w większych kwotach, jednak z zachowaniem wyżej podanych terminów.