sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych
 

Celem umożliwienia udziału w uroczystościach pogrzebowych Tragicznie Zmarłych członków społeczności lokalnej, Rektor PB Zarządzeniem nr 28 ustalił: 19 kwietnia (poniedziałek) godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 15.00 oraz 20 kwietnia (wtorek) – wolny od zajęć dydaktycznych  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni oraz uczestnikom studiów doktoranckich.