śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Akademickie Drużynowe Mistrzostwa w Bowlingu
 

12 października rozpoczynają się Akademickie Drużynowe Mistrzostwa w Bowlingu, organizowane przez Miejski Portal Informacyjny bstok.pl oraz MK Bowling, gdzie odbywać się będą rozgrywki. To pierwsza tego typu impreza w naszym mieście, stworzona z myślą o i dla studentów. Patronat nad turniejem objęła Gazeta Wyborcza i Radio Eska. Wśród sponsorów warto wymienić Żubra, Bank Pekso S.A. oraz firmę Netia.
Celem mistrzostw jest przede wszystkim integracja środowiska studenckiego poprzez atrakcyjnie spędzenie czasu wolnego. To również promocja bowlingu i szansa wyłonienia prawdziwych talentów gry w kręgle, mimo, że jest to konkurs amatorski.
Koordynatorem Akademickich Drużynowych Mistrzostw w Bowlingu i jednocześnie sędzią zawodów jest Kamil Kalinowski; telefon i e – mail dostępny w regulaminie zawodów.
W mistrzostwach udział może wziąć każdy student, niezależnie od płci.
Kobiety otrzymają jednak 10 punktów bonusowych do ogólnej punktacji każdej gry. Uczestnik musi mieć ważną legitymację studencką i uczyć się w jednej z następujących uczelni:
- Politechnika Białostocka (20 drużyn z podziałem na wydziały)
- Uniwersytet w Białymstoku (20 drużyn z podziałem na wydziały)
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (10 drużyn)
- Wyższa Szkoła Ekonomiczna (10 drużyn)
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (10 drużyn)
- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (10 drużyn)
- Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki (5 drużyn)
- Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania   Fizycznego (5 drużyn)
- Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (2 drużyny)
- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina (1 drużyna)
- Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (1 drużyna)
- Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (2 drużyny)
- Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia (2 drużyny)
- Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej (2 drużyny)
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch turach: eliminacje i finał. Eliminacje zostały opracowane tak, aby ilość drużyn reprezentujących daną szkołę wymiernie odpowiadała ilości wydziałów i liczbie studentów; stąd te dane w nawiasach przy nazwie uczelni. Z każdej tury eliminacyjnej do finałowej rozgrywki przejdzie jedna drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów z wszystkich rozegranych partii, łącznie z bonusowymi punktami.
Wyjątkiem jest politechnika i uniwersytet, ponieważ w ich wypadku przewidziano po dwie tury eliminacyjne, do finału wejdą drużyny z miejsc pierwszego i drugiego.
Każda drużyna składa się z czterech osób, będących tudentami jednej szkoły, bądź jednego wydziału; jedna osoba reprezentuje tylko jedną drużynę. Kapitan takiej ekipy rejestruje ją na stronie internetowej www.kregle.bstok.pl, podając wszystkie potrzebne dane. Zaleca się, aby zgłaszał także osoby rezerwowe oraz drużyny niepełne, których skład należy uzupełnić na dzień przed eliminacjami. W przypadku niemożności skompletowania zespołu organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup z danej szkoły w jedną. Zawodników można wymieniać po rozegraniu pełnej gry.
Kapitan ma za zadanie potwierdzić udział swojej drużyny na dzień przed rozgrywkami oraz zgłosić się do sędziego 30 minut przed rozpoczęciem gry.
Organizator gwarantuje także 30% zniżki na treningi w MK Bowling. Promocja jest ważna do końca trwania mistrzostw, nawet w wypadku, gdy zespół odpadnie w I turze. Bonifikata przyznawana jest przy zakupie biletu wstępu, po okazaniu legitymacji studenckiej.
Finał Akademickich Drużynowych Mistrzostw w Bowlingu już 27 października, w czasie którego dziesięć najlepszych drużyn walczyć będzie o miano zwycięzcy. W przypadku remisu o wygranej decyduje pojedynek kapitanów. Organizatorzy zapewniają nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Wyłoniony zostanie także „Najlepiej Punktujący Student” i „Najlepiej Punktująca Studentka” na podstawie wyników z dwóch meczów eliminacyjnych. Dodatkowo wśród szkół, z których startowało pięć i więcej drużyn, wyłoniona zostanie mistrzowska drużyna danej uczelni.
O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Pod rygorem dyskwalifikacji całej drużyny zabronione jest używanie innych kul bowlingowych niż
te ogólnodostępne na kręgielni MK Bowling oraz nie przestrzeganie regulaminu obowiązującego na kręgielni i podczas mistrzostw. Wszystkie informacje, aktualności, regulamin, dane dotyczące rozgrywek, zdjęcia, wywiady, rejestracja drużyn, wyniki, wywiady dostępne są na stronie www.kregle.bstok.pl
Wszystkim uczestnikom życzymy podwójnego zwycięstwa.
Na wszelkie pytania odpowie i wątpliwości rozwieje Tomasz Radzewicz tomek@bstok.pl 604119554

Regulamin Mistrzostw Akademickich 12-27.10.pdf