pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Trwa rekrutacja do II edycji programu 2WORK
 

Trwa rekrutacja do II edycji programu 2WORK-kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano realizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów kształtujących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, dodatkowych zadań praktycznych w zespołach projektowych, branżowych warsztatów językowych oraz wizyt studyjnych u przedsiębiorców w Polsce i w regionie.

Rekrutacja trwa do 8 lutego. Zapraszamy studentów VI semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie e-learning, co skróci czas bezpośredniego udziału Państwa w zajęciach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.2work.pb.edu.pl