wt. 20 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Terminy zjazdów w semestrze letnim 2010/11
Informacja o wynikach losowania nagrody za udział w ankiecie
Przełożone zajęcia ze Zrównoważonego Rozwoju

Uwaga Studenci VII semestru kierunek: Ochrona Środowiska.

Zajęcia z dr J. Wójcikiem ze Zrównoważonego Rozwoju rozpoczną się od dnia 11-10-2010r.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2010/11
Odwołanie terminu wpisów z przedmiotu Nauka o drewnie

Wpisy z przedmiotu Nauka o drewnie u dr hab. inż. Michała Świetlicznego, prof. PB z dnia 27-06-2010 są odwołane.