wt. 20 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Fotoreportaż z uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku leśnictwo w roku akademickim 2016/2017
Badania genetyczne roślin jagodowych rodziny Vacciniaceae

Studenci 6 semestru Piliczuk Urszula, Skibniewska Emilia i Wasilewska Justyna (od lewej do prawej) w trakce badań genetycznych roślin jagodowych rodziny Vacciniaceae.