pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Plan zajęć
 
 
 
2017/2018 - semestr zimowy
 Na studiach stacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się
od 25 września 2017 roku.


Studia stacjonarne (dzienne)

Leśnictwo I semestr

aktualizacja 2017-10-05
Leśnictwo III semestr aktualizacja 2017-10-05
Leśnictwo V semestr aktualizacja 2017-10-05
Leśnictwo VII semestr aktualizacja 2017-11-16\

Na studiach niestacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się
od 06 października 2017 roku od godziny 15:10.

Studia niestacjonarne (zaoczne)


Leśnictwo I semestr
aktualizacja 2017-11-20

Leśnictwo III semestr aktualizacja 2017-11-20

Leśnictwo V semestr aktualizacja 2017-11-20

Leśnictwo VII semestr aktualizacja2017-11-20
Terminy sesji egzaminacyjnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

24.01.2018 - 02.02.2018 sesja egzaminacyjna podstawowa

05.02.2018 - 09.02.2018 sesja egzaminacyjna poprawkowa

12.02.2018 - 16.02.2018 rejestracja na kolejny semestr


Terminy zjazdów w semestrze letnim w  roku akademickiego 2017/2018

1. 06-08.10.2017; 2. 13-15.10.2017; 3. 20-22.10.2017; 4. 27-29.10.2017; 5. 17-19.11.2017;

6. 24-26.11.2017; 7. 08-10.12.2017; 8. 15-17.12.2017; 9. 12-14.01.2018; 10. 19-21.06.2018;