wt. 31 maja 2016
 
Szukaj
?
 
Rekrutacja 2016/2017 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białowieża 22 - 24 września 2016 XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej
 
 
Aktualności
 
 
Wizyta studyjna przedstawicieli Perm State University z Rosji w Narwiańskim Parku Narodowym i Puszczy Białowieskiej

Fotoreportaż z Seminarium „Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej. Dyskusja”

Grant naukowy: RES: U.S. - Poland Student Research Experience to Study Plant Species Interactions in the Unique Ecosystem of the Bialowieza Forest

Fotoreportaż „Jak poszedł las na wojnę. Puszcza Białowieska w latach 1939-1945”

Konferencja „Jak poszedł las na wojnę. Puszcza Białowieska w latach 1939-1945”